Hur kan köbildning undvikas?

Ingen tycker om köer men de tycks ändå uppstå precis överallt. I butiker kan köbildning vara riktigt jobbigt. När många människor vistas i samma lokal och bara väntar kan det leda till situationer som inte är så trevliga. Men det här kan undvikas med hjälp av kösystem som skapar ordning och reda.

Kölappen är en traditionell metod

Ett traditionellt sätt att hantera köer på är att använda sig av lappsystem. Det betyder att det finns lappar med nummer som kunder får ta då de kommer in i lokalen. En tavla visar vilket nummer som betjänas och på så vis vet varje person sin plats i kön.

Men lappar är ju inte något som gör att man undviker köbildning. Även om det är trevligt med ett kösystem som ger ordning och reda är ju kön fortfarande ett faktum. För att undvika att det ens bildas någon kö gäller det att dra nytta av den nya tekniken.

Köbildning via nätet

Det går faktiskt att stå i kö utan att känna av det. Idag kan butiker använda sig av appar som hjälper dig att nå kön via nätet. Köbildningen som sker virtuellt är inte besvärlig. Du kan stå i kön utan att stå i den.

Med app går det att ta en plats i kön och veta rätt så precist när det blir din tur. Om det är tal om en timmes kö behöver du ju inte lämna jobbet tidigare för att hinna med. Det går att planera dagen på ett mycket bättre sätt när du kan komma runt köbildningen via nätet.

För butiker som jobbar med personlig betjäning är de moderna lösningarna för kösystemen guld värda. De minskar stressen och gör det möjligt att ge varje kund uppmärksamhet i lugn och ro. Ingen står och flåsar den som betjänas i nacken!